Majstor i Margarita


08.08.2016.

Kad sjeo bih u kupe taj

Tog jutra kad riječi u pismu
ne budu mi pomoći mogle
kad u prazan kupe sjednem
izmoren i tup
tad tutnjavim prugama jugovinu
ću da grlim
pitat se koliko jedan oblak
može biti skup.


Prugom uz voljenu rijeku skrit
ću se sam,
onim istim modrilom kojim se
ogledaše naše oči,
i nad njim ću budno da me ne
opaze umiti svoj sram,
jer ostah samo pjesnik puki,
okrivljen što osim ljubavi
ništa još nisam mogao da ti dam.


I onda kad zapućen ka tebi
tamo i stignem,
kad poljubim tvoj voljeni grad,
tvoje oči i smiješak mili skrit će
me,
skriti još tad od jugovine u hlad.


I tako osamljeni pod zvjezdanim
jutrima,
tragat ćemo za stećkom tvoga
oca,
za pjesmom o vojniku gorčinu,
sve dok ne progrizemo srčanu paučinu.


A onda mila moja, ja krenut ću dalje,
uzduž rijeke koju volio sam prije,
a ti brinuti se nemoj, sjećat ću
se ja i nas,
jer u osami sjećanja žive,
a samoća moj vječni je spas.


Tvoj Majstor...

Dreamers They never learn They never learn